Welcome

create

_6107393zm

O PROJEKCIE

Energetics Insight to inicjatywa, która powstała z myślą o stworzeniu dla studentów przestrzeni do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy nimi a ekspertami i praktykami branży energetycznej. Celem projektu jest ułatwienie studentom dostępu do specjalistycznej wiedzy na temat uwarunkowań sektora energetycznego w Polsce oraz działających w nim największych przedsiębiorstw. W związku z tym, w trakcie roku akademickiego, w ramach Projektu będą odbywać się cykliczne spotkania, szkolenia i warsztaty prowadzone przez ekspertów i doświadczonych przedstawicieli firm i instytucji działających w polskim sektorze energetyki.

Osoby i firmy zainteresowane współpracą i szczegółowymi informacjami na temat nadchodzących wydarzeń w ramach Projektu zapraszamy do kontaktu.

IDEA

Sektor energetyczny to jeden z fundamentów polskiej gospodarki, a wszelkie działania i inwestycje podejmowane w obszarze energetyki mają dla niej i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski strategiczne znaczenie. Natomiast warunkiem koniecznym stabilnego rozwoju branży energetycznej w Polsce, któremu towarzyszy szybki postęp technologiczny, jest zapewnienie i odpowiedzialny rozwój kapitału ludzkiego.

Energetics Insight to odpowiedź młodych Polaków na apel czołowych przedstawicieli świata biznesu, polityki oraz nauki do rozwoju przedsiębiorczości i budowania ścieżek kariery od jak najmłodszych lat dzięki współpracy świata biznesu ze środowiskiem akademickim.

Tworząc Energetics Insight, chcemy jak najszybciej włączyć przedsiębiorców oraz inne podmioty gospodarcze do kształcenia młodych Polaków, aby po zakończonym procesie edukacji spełniali oni wymagania i potrzeby pracodawców, zwiększając jednocześnie swoją szansę zatrudnienia w branży energetycznej.

zaroweczka

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Ekonomiaiprawo_strona

Już 17 czerwca zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach cyklu spotkań „Ekonomia i prawo w polskiej polityce energetycznej”, które odbędzie się o godzinie 19:00 w sali G152 Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od kilku lat trwa ożywiona dyskusja o modelu rozwoju OZE w Polsce. Dla obywateli szczególnie ważna stała się kwestia prosumenta, czyli producenta i konsumenta energii, która daje więcej wolności i demokracji każdemu z nas. Wstępem do dyskusji będzie prezentacja raportu „Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii politycznych” zawierającego m.in. najnowsze badania opinii publicznej dotyczące prosumenta i preferencji wyborczych tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W dyskusji wezmą udział:
– dr hab. Kamila Pronińska (UW),
– Ilona Jędrasik (Client Earth – Prawnicy dla Ziemi)
– dr Krzysztof Księżopolski (Katedra Polityki Publicznej SGH).

Moderatorem spotkania będzie dr Olgierd Annusewicz, Dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem tego cyklu spotkań, który mamy przyjemność współorganizować, jest zainicjowanie dyskusji nad praktycznymi, aktualnymi związkami między zagadnieniami ekonomii i prawa w kontekście węzłowych problemów polskiej polityki energetycznej.

RELACJE Z WYDARZEŃ

ORGANIZATORZY

Fundacja_logo_strona_pion

Fundacja Aperte jest inicjatywą ludzi młodych ściśle zaangażowanych w działalność społeczną i naukową. Nasze doświadczenia pozwoliły nam dostrzec wielki potencjał, jaki tkwi w młodych ludziach. Myśląc o ich przyszłości, stworzyliśmy przestrzeń, która pozwoli na wyzwolenie ich innowacyjności oraz da szansę realizacji autorskich inicjatyw w wybranych obszarach i wdrażania kreatywnych rozwiązań w naszym otoczeniu. Więcej informacji na stronie www.fundacjaaperte.pl.

SKNE_logo_strona

SKN Energetyki SGH to jedna z największych tego typu organizacji naukowych w Polsce zrzeszająca studentów różnych uczelni zarówno technicznych, jak i ekonomicznych w celu poszerzania i propagowania wśród nich wiedzy na temat szeroko pojętej energetyki. Organizacja powstała w 2011 roku przy Katedrze Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w SGH w Warszawie.
Więcej informacji na stronie www.skne.pl.

katedra_strona2

Katedra Polityki Publicznej grupuje uczonych zajmujących się kluczowymi elementami nauki o polityce publicznej. Zespół zajmuje się zarówno teoriami występującymi w polityce publicznej i najważniejszymi pojęciami tej dyscypliny wiedzy, ale także zagadnieniami pragmatycznymi. Katedra prowadzi badania w zakresie tworzenia instrumentów służących analizie konkretnych działań i programów publicznych. Ponadto rozwija analizy polityk sektorowych, jak polityka energetyczna i klimatyczna, polityka rynku pracy, polityka gospodarcza i kulturalna. Koordynatorem merytorycznym projektu ze strony Katedry jest dr Krzysztof Księżopolski.

ORGANIZATORZY

  • Fundacja_strona_logo_500x500
    Fundacja Aperte jest inicjatywą ludzi młodych ściśle zaangażowanych w działalność społeczną i naukową. Nasze doświadczenia pozwoliły nam dostrzec wielki potencjał, jaki tkwi w młodych ludziach. Myśląc o ich przyszłości, stworzyliśmy przestrzeń, która pozwoli na wyzwolenie ich innowacyjności oraz da szansę realizacji autorskich inicjatyw w wybranych obszarach i wdrażania kreatywnych rozwiązań w naszym otoczeniu. Więcej informacji na stronie www.fundacjaaperte.pl.
  • SKNE_logo_strona
    SKN Energetyki SGH to jedna z największych tego typu organizacji naukowych w Polsce zrzeszająca studentów różnych uczelni zarówno technicznych, jak i ekonomicznych w celu poszerzania i propagowania wśród nich wiedzy na temat szeroko pojętej energetyki. Organizacja powstała w 2011 roku przy Katedrze Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w SGH w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.skne.pl.
  • katedra_strona2
    Katedra Polityki Publicznej grupuje uczonych zajmujących się kluczowymi elementami nauki o polityce publicznej. Zespół zajmuje się zarówno teoriami występującymi w polityce publicznej i najważniejszymi pojęciami tej dyscypliny wiedzy, ale także zagadnieniami pragmatycznymi. Katedra prowadzi badania w zakresie tworzenia instrumentów służących analizie konkretnych działań i programów publicznych. Ponadto rozwija analizy polityk sektorowych, jak polityka energetyczna i klimatyczna, polityka rynku pracy, polityka gospodarcza i kulturalna. Koordynatorem merytorycznym projektu ze strony Katedry jest dr Krzysztof Księżopolski.

PATRONI MEDIALNI

EI_Logo_nowe_RGB

Kontakt

info@energeticsinsight.pl
+48 692 240 997

znajdź nas

Kontakt

info@energeticsinsight.pl
+48 692 240 997

znajdź nas