Welcome

create

_6107393zm

O PROJEKCIE

Energetics Insight to inicjatywa, która powstała z myślą o stworzeniu dla studentów przestrzeni do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy nimi a ekspertami i praktykami branży energetycznej. Celem projektu jest ułatwienie studentom dostępu do specjalistycznej wiedzy na temat uwarunkowań sektora energetycznego w Polsce oraz działających w nim największych przedsiębiorstw. W związku z tym, w trakcie roku akademickiego, w ramach Projektu będą odbywać się cykliczne spotkania, szkolenia i warsztaty prowadzone przez ekspertów i doświadczonych przedstawicieli firm i instytucji działających w polskim sektorze energetyki.

Osoby i firmy zainteresowane współpracą i szczegółowymi informacjami na temat nadchodzących wydarzeń w ramach projektu zapraszamy do kontaktu.

 • Home
 • Home
 • Home
 • Home
 • Home

IDEA

Sektor energetyczny to jeden z fundamentów polskiej gospodarki, a wszelkie działania i inwestycje podejmowane w obszarze energetyki mają dla niej i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski strategiczne znaczenie. Natomiast warunkiem koniecznym stabilnego rozwoju branży energetycznej w Polsce, któremu towarzyszy szybki postęp technologiczny, jest zapewnienie i odpowiedzialny rozwój kapitału ludzkiego.

Energetics Insight to odpowiedź młodych Polaków na apel czołowych przedstawicieli świata biznesu, polityki oraz nauki do rozwoju przedsiębiorczości i budowania ścieżek kariery od jak najmłodszych lat dzięki współpracy świata biznesu ze środowiskiem akademickim.

Tworząc Energetics Insight, chcemy jak najszybciej włączyć przedsiębiorców oraz inne podmioty gospodarcze do kształcenia młodych Polaków, aby po zakończonym procesie edukacji spełniali oni wymagania i potrzeby pracodawców, zwiększając jednocześnie swoją szansę zatrudnienia w branży energetycznej.

zaroweczka

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Więcej informacji o nadchodzących wydarzeniach w roku akademickim 2019/2020 już wkrótce!

RELACJE Z WYDARZEŃ

ORGANIZATORZY

Fundacja_logo_strona_pion

Fundacja Aperte powstała w 2017 roku w Warszawie jako odpowiedź studentów na potrzebę włączenia się w proces edukacji na polskich uczelniach i stworzenia przestrzeni do wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami i praktykami danej branży a studentami i absolwentami szkół wyższych. Poprzez organizowane przez nas projekty dajemy im darmowy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz wgląd w branże, z którymi pragną związać swoją przyszłość.

SKNE_logo_strona

SKN Energetyki SGH to jedna z największych tego typu organizacji naukowych w Polsce zrzeszająca studentów różnych uczelni zarówno technicznych, jak i ekonomicznych w celu poszerzania i propagowania wśród nich wiedzy na temat szeroko pojętej energetyki. Organizacja powstała w 2011 roku przy Katedrze Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w SGH w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.skne.pl.

katedra_strona2

Katedra Polityki Publicznej grupuje uczonych zajmujących się kluczowymi elementami nauki o polityce publicznej. Zespół zajmuje się zarówno teoriami występującymi w polityce publicznej i najważniejszymi pojęciami tej dyscypliny wiedzy, ale także zagadnieniami pragmatycznymi. Katedra rozwija projekty badań w tym zakresie oraz analizy polityk sektorowych. Koordynatorem merytorycznym projektu ze strony Katedry jest dr Krzysztof Księżopolski.

ORGANIZATORZY

 • Fundacja_strona_logo_500x500
  Fundacja Aperte jest inicjatywą ludzi młodych ściśle zaangażowanych w działalność społeczną i naukową. Nasze doświadczenia pozwoliły nam dostrzec wielki potencjał, jaki tkwi w młodych ludziach. Myśląc o ich przyszłości, stworzyliśmy przestrzeń, która pozwoli na wyzwolenie ich innowacyjności oraz da szansę realizacji autorskich inicjatyw w wybranych obszarach i wdrażania kreatywnych rozwiązań w naszym otoczeniu. Więcej informacji na stronie www.fundacjaaperte.pl.
 • SKNE_logo_strona
  SKN Energetyki SGH to jedna z największych tego typu organizacji naukowych w Polsce zrzeszająca studentów różnych uczelni zarówno technicznych, jak i ekonomicznych w celu poszerzania i propagowania wśród nich wiedzy na temat szeroko pojętej energetyki. Organizacja powstała w 2011 roku przy Katedrze Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w SGH w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.skne.pl.
 • katedra_strona2
  Katedra Polityki Publicznej grupuje uczonych zajmujących się kluczowymi elementami nauki o polityce publicznej. Zespół zajmuje się zarówno teoriami występującymi w polityce publicznej i najważniejszymi pojęciami tej dyscypliny wiedzy, ale także zagadnieniami pragmatycznymi. Katedra prowadzi badania w zakresie tworzenia instrumentów służących analizie konkretnych działań i programów publicznych. Ponadto rozwija analizy polityk sektorowych, jak polityka energetyczna i klimatyczna, polityka rynku pracy, polityka gospodarcza i kulturalna. Koordynatorem merytorycznym projektu ze strony Katedry jest dr Krzysztof Księżopolski.

PATRONI MEDIALNI

EI_Logo_nowe_RGB

Kontakt

info@energeticsinsight.pl
+48 692 240 997

znajdź nas

Kontakt

info@energeticsinsight.pl
+48 692 240 997

znajdź nas