EI: Media branżowe o polskiej energetyce

Kolejne seminarium w ramach cyklu „Energetics Insight” na temat „Rewolucja energetyczna w Polsce. Chaos czy długofalowa strategia?” odbyło się 4 marca 2019 roku w SGH w Warszawie i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem studentów, którym dziękujemy za tak liczną obecność. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele redakcji największych portali zajmujących się na co dzień branżą energetyczną w Polsce:

  • Bartłomiej Derski, Redaktor portalu WysokieNapięcie.pl,
  • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny portalu BiznesAlert.pl,
  • Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego portalu Energetyka24.com.

Moderatorem spotkania był dr Krzysztof Księżopolski z Katedry Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nasz panel dyskusyjny rozpoczęła wnikliwa analiza bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się polska energetyka. Zaproszeni prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie, czy obecnie zachodzące w niej procesy możemy faktycznie określić mianem rewolucji energetycznej. Aby móc w pełni odpowiedzieć na to pytanie, wróciliśmy myślami na moment do historycznych procesów i rewolucji w przemyśle, zestawiając je z aktualnymi zmianami. Złożoność tego zagadnienia sprawia, iż znalezienie jednoznacznej odpowiedzi jest niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe, stąd pojawiające się sugestie, by obecnym procesom przypisywać rangę transformacji energetycznej.

W dalszej części moderowanej dyskusji paneliści omówili kierunek i tempo zmian, które dotykają sektor energetyczny, poruszając np. kwestię polskiego miksu energetycznego i jego możliwego kształtu na najbliższe dekady. Dyskusja dotyczyła także przyszłości węgla w polskiej gospodarce oraz strategii rozwoju OZE. Poruszyliśmy również temat planowanych i obecnie realizowanych inwestycji w polskiej energetyce, przez co mogliśmy usłyszeć nieco o elektromobilności, rynku gazu i atomie.

Po kilkudziesięciu minutach rozmowy moderator oddał głos uczestnikom spotkania. W trakcie sesji Q&A, zgodnie z formuła naszych seminariów, mieli oni szansę włączenia się w dyskusję i zadania najbardziej nurtujących ich pytań zaproszonym gościom. Ze strony publiczności padło wiele pytań, które dotyczyły m.in. perspektywy rozwoju OZE i udziału prosumentów na rynku energii, źródeł finansowania inwestycji w sektorze energetycznym czy efektów wprowadzenia rynku mocy. Dzięki temu nasza dyskusja z planowanych 90 minut przedłużyła się do blisko 2 godzin rzetelnej i merytorycznej rozmowy na temat polskiej energetyki.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawą dyskusję, a także licznie zgromadzonej publiczności za Waszą obecność oraz ogromne zaangażowanie i ciekawe pytania. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją z wydarzenia przygotowaną przez Agatę Hułas (www.agatahulasfotografia.com).