EI: rynek energii elektrycznej w Polsce

21 stycznia odbył się panel dyskusyjny na temat „Magazyn energii czy magazyn
problemów? Przyszłość rynku energii elektrycznej w Polsce”, w którym wzięli udział:

• Maciej Burny, Członek Zarządu ENERXperience sp. z o.o.,
• Grzegorz Nowaczewski, Prezes Zarządu Virtual Power Plant (VPP),
• Tomasz Szamocki, Dyrektor Departamentu w oddziale Obrót w PKP Energetyka,

W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia, takie jak:
– ceny energii elektrycznej w 2021 roku i w kolejnych latach,
– nowe technologie w energetyce: magazyny energii i wodór,
– wpływ nowego unijnego budżetu i funduszu Next Generation EU na rynek energii
elektrycznej w Polsce.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!